Erik Lindsø

Forfatter og foredragsholder

Foredrag

NYTTEN VED UNYTTIG VIDEN. Folkeoplysningens kerneværdier

Hvad mener vi, når vi siger folkeoplysning? Foredraget redegør for hovedbegreberne i den folkelige oplysning med bud på folkeoplysningens rolle i nutidens samfund.
Foredaget er flere gange anvendt ved personaledag i folkeoplysningsforbundene.

Vi har en tradition for folkelig oplysning, som er en væsentlig side af dansk folkestyre og dansk demokratiopfattelse. Folkelig oplysning er oplysning fra folket til magthaverne, ikke omvendt. Som udtrykt af Grundtvig i sangen ”Oplysning” fra 1839:
den springer ud af folkedåd,
og vokser som den vugges.
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes.

Folkelig oplysning trives fortsat i det skjulte rundt om i det danske landskab. Men traditionen er ved politisk at blive sat overstyr. Samfundsdebatten reduceres til et anliggende mellem medier, politikere og professionelle meningsdannere.
Hvad mener vi, når vi siger folkeoplysning? Foredraget redegør for hovedbegreberne i den folkelige oplysning med et bud på en rehabilisering af folkeoplysningens rolle og placering i en tid demoktratisk underskud, kulturmøde og globalisering.