Erik Lindsø

Forfatter og foredragsholder

Foredrag

DET OVERFLADISKE MÅ IKKE STIKKE FOR DYBT. En nutidshistorie om Søren Kierkegaard

”Livet er en gåde, løsningen står på bagsiden”, siger Storm P. i en tegning, og det er en rammende indgangsreplik til en tankevækkende og morsom historie, jeg har lavet om Søren Kierkegaards liv og tankeunivers.

I en anden Storm P.-flue siger den ene: "Jeg er ude af mig selv". Den anden svarer: "Så ring, når du kommer tilbage". Den flue er meget kierkegaardsk. Hos Kierkegaard handler det om at finde hjem til sig selv – at vælge sig selv, som den man er.
Søren Kierkegaard gør op med de fortravlede hastværkere – dem, der lever i livets overhalingsbane, og om hvem det mest sikre, man kan sige, er, at de når hurtigere frem til endestationen. Kierkegaard vil have os til midt i ræset at gøre holdt ved liljen på marken og fuglen under himlen – der, hvor vi kan finde sinds ro og sjæls dybde.
Søren Kierkegaard blev kun 42 år, men han efterlod sig et værk, som tager mere end et langt liv at tænke og skrive. Hans liv er simpelthen en historie værd.