Erik Lindsø

Forfatter og foredragsholder

Foredrag

HELLERE UTIDIG ILDHU END RETTIDIG OMHU. Eller: Uden originaler intet originalt

Vi kan ikke undvære de tilpas utilpassede. Af dem kan vi lære forbavselseskompetencer. Jeg hører selv til blandt dem, der sad skævt på potten, og i skolen sagde de, at jeg ikke blev til noget særligt. Men jeg snød dem! Livets skole har lært mig, at det er et dumt og ansvarsløst samfund, der kun tænker på individuel uddannelse.

I dag snakker vi nedsættende om unge, der går deres egne veje - alle dem, som ikke er som de fleste - dem, der ikke tager der uddannelse til tiden og hurtigt nok - dem, der fjumrer og går omveje. Vi kalder dem for de marginaliserede unge, og de omtales ofte som et samfundsproblem. Jeg har omdøbt "marginalen" til "reservatet for frugtbare galninge".
Foredraget et en række morsomme og tankevækkende historier om børn og unge, som ikke duede i skolen, men alligevel blev til noget. Jeg giver dem mund og mæle.
Men jeg er også ude i et pædagogisk anliggende.
I en tid, hvor alle skal have kompetencer, er det vigtigt at huske på, at der også er noget, der hedder forbavselseskompetencer. Når vi forbavses, overraskes vi af det gode i livet – dets storhed og skønhed – den slags kompetencer, man henter i digte, sange, fortællinger, musik, dans, bevægelse og leg.”
I foredraget slår jeg et slag for nytten ved det, der umiddelbart er unyttigt.
Egentlig er det helt unyttigt at skrive digte og lave musik. Alligevel eksporterer vi dansk musik og litteratur for 2 mia. kr. om året. Alligevel er det aldrig kunstnere, kongehuset og ministre ledsager, når dansk eksport skal fremmes. Det er en skam, for det er her, vi finder originalerne, og uden originaler skabes kun det ordinære.

Et skarpt og humoristisk foredrag om, hvordan vi får alle unge med. Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen.