Erik Lindsø

Forfatter og foredragsholder

Foredrag

DE LEVENDES LAND. En poetisk-musikalsk fortælling om Grundtvig

Med til dette arrangement har jeg Pia Dahl, der er blokfløjtenist og pianist. Sammen fortæller vi med ord, toner og fællessang en smuk, sjov og bevægende historie om den poetiske Grundtvig.

Grundtvig er verdensmester i sangskrivning. Han skrev flere sange og salmer end nogen anden i verdenslitteraturen, og man mener ligefrem at kunne datosætte den folkelige sang til den 17. oktober 1838. Den aften holdt Grundtvig holdt sit 38. Mands Minde foredrag på Borchs Kollegium i København om Slaget på Reden, hvor tilhørerne spontant brød ud i Grundtvigs sang om Peter Willemoes, ”Kommer hid, I piger små”.
”Men immer det dages dog på ny, hvor hjerterne morgen vente”, digtede Grundtvig i ”Den signede dag med fryd, vi ser” i et af de vers, der ikke er med i hverken Salmebogen eller Højskolesangbogen. Grundtvig bidrog med hjertesproget, som det væsentligste sprog at kunne mestre, når der det største i livet skal forklares.
Hjertesproget er det poetiske sprog - det sprog, som kan udtrykke tro, håb og kærlighed – det sprog, som udtrykker alt det, som videnskaben ikke kan bevise. For Grundtvig er det vigtigere at have noget på hjerte end noget på hjerne. Han advarede ligefrem imod, at lade ”hjertet overstemmes af hjernespind hos mænd”.
I ord og toner drager vi på en fortællende rundrejse i det grundtvigske hjertesprog – med fællessang indlagt undervejs.

Pia Dahl er uddannet ved musikkonservatoriet og ved prof. F. Conrad i Tyskland. Hun arbejder som organist, korleder og foredragsholder.