Forretningsbetingelser

Udgivelsen

Foredragslisten.dk henvender sig til foredragsholdere, som kan abonnere på at præsentere udvalgte foredrag på Foredragslisten.dk

Foredragslisten.dk udgives af A/S Kristeligt Dagblad.

Abonnementets løbetid

Abonnementet gentegnes hvert år og faktureres årligt forud for 12 måneder. Priserne er tilgængelige på Foredragslisten.dk. Se nedenfor.

A/S Kristeligt Dagblad forbeholder sig ret til at ændre og justere priser og gebyrer. Ved eventuelle prisstigninger kan kunden ikke opkræves ekstra betaling under en aktiv abonnementsperiode, ligesom der ikke ydes modregning for eventuelt afmeldte brugere.

Fortrydelsesret

Hvis Kunden har tegnet abonnement uden forudgående prøveperiode, kan Kunden træde tilbage fra en abonnementsaftale med Foredragslisten uden begrundelse, senest 14 dage efter aftalen er indgået første gang.

Prisliste

Gældende priser pr. 5. marts 2019:

  • Standardprofil: kr.1.250,-

  • Plusprofil: kr.2.500,-

  • Luksusprofil: kr. 10.000,-

Priserne er eksklusiv moms.

Ansvar

A/S Kristeligt Dagblad overholder til enhver tid gældende dansk medielovgivning og kan ikke holdes hverken helt eller delvist ansvarlig for nogen skade, mediet forvolder direkte eller indirekte i forlængelse af det redaktionelle arbejde.