Erik Lindsø

Forfatter og foredragsholder

Foredrag

FRI SKOLE - FRI TIL HVAD? Et dansk frihedsideal

Det gælder om, vi hjælpes til
at se med egne øjne,
og ret forstå, hvad tiden vil
men ikke tro dens løgne.
C. Hostrup, 1892. Nr. 183 i Højskolesangbogen.

Vi tror, at børn skal lære det hele i skolen. Men de skal også lære ”noget andet” – som danner dem og gør dem til borgere. Dette ”noget andet”, der skal til, er de frie skolers unikke mulighed og største forpligtelse. Et foredrag om de frie skoler i Danmark – tradition og fornyelse.
Foredraget er flere gange anvendt på friskoler og efterskoler.

Friheden bærer ansvaret i sig: Vi skal følge med tiden, uden at flyde med strømmen. Derfor er en fri skole en forpligtelse på værdier, som man vil kæmpe for – uanset tidsånden. Derfor siger vi også, at ”vi holder skole”. Vi holder om, holder ud, holder ved, holder fast, holder af – vores skole. ”Vi” er bagland, skolekreds, bestyrelse og ansatte. Skolekredsen slår kreds om skolen, og en skole er ikke stærkere end det svageste led i kredsen.
Vi tror i dag, at børn skal lære det hele i skolen. Men de skal også lære ”noget andet” – som danner dem og gør dem til borgere. Det ”andet” er de frie skolers unikke mulighed og største forpligtelse. Specielt i en tid, hvor dette ”andet” ikke indskrives i undervisningsplaner og ikke udløser taxameter og puljemidler.
Den grundtvigske tradition rummer en modstrøm i sig. Her indtager læreren en betydningsfuld rolle, fordi den frie lærer i sig rummer den muntre alvor og viljen til mening – hvorfor læreren i særlig grad skal værdsættes, belønnes og plejes.
En fri skole skal være til både gavn og fornøjelse. Som Grundtvig siger det: ”Det er undervisningens opgave på en værdig måde at more det danske folk. De vrantne skolemestre må aldeles forsvinde og erstattes af muntre fætre, der lade som de logre med halen, men i grunden er meget alvorlige”.