Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Trivsel og kompetencer i sundhedsarbejde - i lyset af sundhedssektorens krise

At arbejde professionelt med menneskers sundhed og velbefindende – fx som sygeplejerske, fysioterapeut eller læge – er ikke blot et spørgsmål om at være ’professionel’. Foredraget stiller skarpt på almenmenneskelige kompetencer såsom kommunikationsevner, empati og en fleksibilitet i sit perspektiv, der også er afgørende i sundhedsarbejde. Disse kompetencer er med til at give en kvalificeret fornemmelse for patienters og kollegaers velbefindende, men også for den mening og livskvalitet, man selv som sundhedsansat kan forbinde med arbejdet.

Samtidig er kompetencerne ikke kun individuelle størrelser – de kan tilskrives grupper og trives eller mistrives i bestemte sociale miljøer. En god arbejdskultur, ledelsesvisioner, høj faglighed og fællesskabsfølelse er med til at skabe gode betingelser for dem.

At have blik for trivslen og de almenmenneskelige kompetencer i sundhedsarbejde er ikke mindst afgørende ift. de mange personaleudskiftinger og problemer med at rekruttere og fastholde sundhedsprofessionelle, som vores velfærdssamfund står med i dag. Patientplejen bliver forringet, når der er underbemanding, og når arbejdsvilkårene for de ansatte er dårlige - og de vigtige kompetencer kommer nemt til at mistrives til fordel for rigide regler og stressede arbejdsvilkår.

Foredraget trækker både på systematiske samtaler med sundhedsprofessionelle og socialpsykologisk og filosofisk teori om trivsel og velbefindende. Pointerne i foredraget henter Søren Engelsen således fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.
 

Regioner
Hele landet