Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Det gode ældreliv - et livsfilosofisk blik

Uanset hvor i livet vi er, må vi hver især håndtere og forholde os til, hvad det gode liv er. At leve godt er et personligt og eksistentielt anliggende for hver eneste af os i vores dagligdag. Men det er også et forskningsemne, som store tænkere i over 2000 år har gjort sig tanker om, og som stadig optager filosofien og psykologien. At være ’ældre’ eller ’gammel’ kan betyde mange forskellige ting, og den topmodne alder giver særlige udfordringer – men også unikke muligheder – for at udfolde det gode liv.

Vi bør have blik for det væsentlige og for nuancerne. Hvad kendetegner det gode ældreliv, og kan man i det hele taget generalisere om den slags? Hvad står omvendt i vejen for det gode ældreliv? Hvilke ting er det en god idé at have blik for og øve sig i, hvis man vil have det godt, når man bliver gammel, eller hvis man allerede er godt oppe i årene? Med foredraget ”Det gode ældreliv – et livsfilosofisk blik” udforsker Søren Engelsen væsentlige indsigter fra både den klassiske filosofi og den nyeste forskning i ældres livskvalitet.

Pointerne i foredraget henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.

Regioner
Hele landet