Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Kierkegaard – mellem det moderne og Metafysikken

Danmarks måske største tænker gennem tiden, Søren Aabye Kirkegaard (1813-1855), har inspireret utallige mennesker, ikke mindst berømte eksistensfilosoffer som Heidegger og Sartre. Foredraget introducerer på en let forståelig måde til Kierkegaards grundtanker om tilværelsen og håndteringen af den. 

Foredraget sætter Kirkegaard i et idéhistorisk såvel som et nutidigt perspektiv. Kirkegaards tænkning er et forsøg på at fastholde det metafysiske i tilværelsen og er på den måde et barn af sin tid. Samtidig er han nærmest spot on i nogle af hans analyser af de eksistentielle vilkår, vi stadig står med i dag. 

Vi kan forstå Kierkegaard som en tænker, der har skarpt blik for de eksistentielle udfordringer, som det moderne liv giver os. Valgenes byrde, den ofte svære søgen efter mening i tilværelsen, det vanskelige forhold til friheden, til det sanselige, til normerne, til moralen, til det åndelige i tilværelsen, til døden og ikke mindst til Gud. 

Pointerne i foredraget henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.
 

Regioner
Hele landet