Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Levende foredrag om eksistens, etik og det gode liv

- forskningsperspektiver præsenteret på en forståelig måde og i dialog med publikum.

Hvad er det gode liv, og kan vi i det hele taget generalisere om den slags? Hvad er etik forstået som en praktisk kunnen snarere end som noget, vi kan læse os til i en bog? Hvilken rolle spiller følelseslivet i vores forståelse af velbefindende og menneskelig omsorg? Hvad er værdi for en størrelse, når vi ikke reducerer det til priser på en vare eller kulturelle normer? Hvordan bliver vi mennesker i det hele taget bedre til at håndtere livet og skabe en mening med det?

Søren Engelsens foredrag tager fat på de fundamentale spørgsmål, som tænkende mennesker ikke kan lade være med at stille sig selv i livet. At leve godt er et personligt og eksistentielt anliggende for hver eneste af os i vores dagligdag. Men det er også et forskningsemne, som store tænkere i over 2000 år har gjort sig tanker om, og som stadig optager filosofien og psykologien.

Søren Engelsen holder foredrag om eksistens, etik og det gode liv fra alle mulige vinkler og både med filosofiske og social-psykologiske perspektiver. Han har i en årrække forsket, undervist og holdt foredrag om filosofiske emner, der har relevans for dagligdagen, både på det professionelle og det personlige plan.

Pointerne i foredragene henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.

---

Søren Engelsen er ph.d. i filosofi og postdoc på Roskilde Universitet, afdelingen for sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Han forsker i praktisk og anvendt filosofi og engagerer filosofiske perspektiver i sundheds- og uddannelsesforskningen. Særligt er han optaget af etik, det gode liv og mental sundhed i forskellige praksissammenhæng, emner han gerne undersøger med en fænomenologisk og eksistensfilosofisk tilgang.