Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Hvad er værdi?

Filosofiske teorier om det gode liv, livskvalitet og værdi kan nemt blive rent akademiske foretagender. Denne afkobling af værditeori og praksis er problematisk af flere grunde.  

Vi kan i praksis komme til at overtage forsimplede forestillinger om værdi, fx idéen om at al værdi har med folks kulturbaggrund at gøre, eller at al værdi er individuelt forankret. Filosofiske refleksioner bliver omvendt nemt ren hjernegymnastik for de indviede, hvis ikke de viser deres relevans i praksis. 

Foredraget præsenterer nye veje i filosofisk værditeori i et erfaringsnært perspektiv, der giver et bud på, hvad værdi er, og bygger bro mellem filosofisk værditeori og dagligdags praksis. 

Vi kommer ind på emner såsom forholdet mellem værdier i ’objektiv’ og i ’subjektiv’ betydning, forholdet mellem værdi og vores refleksioner, vores følelsesliv og håndteringen af et liv fyld med værdikonflikter og -dilemmaer. 

Pointerne i foredraget henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum. 

 

Regioner
Hele landet