Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Sundhed og velbefindende - et kritisk, filosofisk perspektiv 

Sundhed og velbefindende er menneskelige tilstande, som er vigtige for individer og samfund, og som vi bruger mange resurser på at fremme. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad sundhed og velbefindende egentlig er, hvilket forhold der er imellem dem, og hvordan vi bedst håndterer disse størrelser. 

Forholdet mellem sundhed og velbefindende er ikke så nemt at få hold på, som man måske umiddelbart skulle tro. 

Det er trivielt, at sygdom ofte fører til, at man får det dårligt. Alligevel er det muligt at have en sygdom samtidig med, at man lever et godt liv, og man kan havde det skidt i livet, selv om man er sund og rask. 

Vi bruger i vores samfund ofte mange resurser på at fremme sundhed i en meget snæver betydning – nemlig de biologiske tilstande hos mennesker, der kan måles og registreres. Dermed kommer vi nemt til at negligere sociale forhold, der betinger sygdomstilstande, og vi kommer til at underprioritere sygdomme, der påvirker vores velbefindende stærkt negativt, fx visse psykiske sygdomme. Og hvad er velbefindende i det hele taget?

Jo mere man dykker ned i problematikken, viser forholdet mellem sundhed og velbefindende sig at være et filosofisk spørgsmål: Det er et kompliceret emne, som forskere har diskuteret i over 2000 år - uden at opnå enighed om, hvordan vi skal forstå dem. Det bliver sundhed og velbefindende, og forholdet herimellem, dog ikke mindre vigtigt af: Tværtimod har disse tilstande fundamental, eksistentiel betydning for mennesker, både set fra individets og samfundets perspektiv. 

Foredraget præsenterer et filosofisk blik på sundhed og velbefindende og forholdet herimellem. Pointerne henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.
 

Regioner
Hele landet