Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Følelseslivets rolle i omsorgsarbejde

Når vi undersøger og bidrager til menneskers lykke og velbefindende, kan vi ikke undgå at inddrage følelseslivet – både de menneskers følelsesliv, som vi drager omsorg for, og vores eget. På en tilgængelig måde præsenterer foredraget en forskningsbaseret analyse af følelsers og stemningers betydning for velbefindende og vigtigheden af at have fokus på følelseslivet, når man drager omsorg for andre.  

Vi kommer ind på nuancer om, hvordan og hvorfor følelseslivet er så vigtigt. Forskellige emotionelle tilstande er med til at afgøre, hvordan vi har det, og et væsentligt aspekt af velbefindende er at være vel ’afstemt’ med sine omgivelser, et forhold som stemninger bidrager til. Dermed får de en eksistentiel rolle for mennesker. Følelser og stemninger bidrager også til vores umiddelbare opmærksomhed – eller manglende opmærksomhed – på bestemte værdikvaliteter og praktiske muligheder i livet.  

I foredraget trækker Søren Engelsen på eksempler fra empiriske undersøgelser af ældres velbefindende samt filosofisk og socialpsykologisk teori. Pointerne i foredraget hentes således fra forskningen, men de præsenteres på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.

Regioner
Hele landet