Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Eksistensfilosofiens relevans i dag

Vi mennesker må forholde os aktivt til verden, til os selv og til andre mennesker.  Vi er ’dømt’ til at være frie, til selv at komme på banen og give mening til tilværelsen. Vores liv må gives indhold og betydning. Dette er ikke altid en nem opgave. Med menneskelig frihed følger erfaringer af ansvar, skyld og (dårlig) samvittighed – både over for sig selv og andre. At give mening til sit liv kan være en opgave fyldt med vanskeligheder, konflikter, lidelse og dilemmaer.

Eksistensfilosofien er en bevægelse inden for moderne filosofi, der med tænkere som Kierkegaard, Heidegger og Sartre gør os klogere på de mest basale træk ved måden, hvorpå mennesker lever og kan give tilværelsen mening trods de uundgåelige vanskeligheder. I dialog med eksistensfilosofien kan vi blive klogere på, hvordan vi tackler de større spørgsmål i livet. Foredraget viser eksistensfilosofiens relevans i dag ved at gå i kritisk dialog med nogle af retningens centrale tænkere. 

Pointerne i foredraget henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum. 
 

Regioner
Hele landet