Søren Engelsen

Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv. Ansat som postdoc på Roskilde Universitet

Foredrag

Etik i omsorgspraksis

Etikken er vigtig, når vi drager omsorg for vores medmennesker. Hvad end vi hjælper vores nære eller arbejder professionelt med omsorgsarbejde, giver etikken retningslinjer for, hvordan man bør handle og være. Men man kan kende til nok så fine etiske principper og værdier uden rent faktisk at være i stand til at handle på en etisk forsvarlig måde. Og omvendt handler nogle mennesker tilsyneladende etisk uden nogensinde at have lært om etisk teori. 

Foredraget handler om en sådan etisk kunnen i omsorgs-sammenhæng. Det gør op med det ensidige fokus på principper i etikken og undersøger, hvilke almenkompetencer og erfaringer, der er afgørende for, at mennesker bliver i stand til at handle etisk forsvarligt i omsorgssammenhæng.

Vi kommer ind på empatiens og følelseslivets vigtige roller i omsorgsetikken, men også problemerne forbundet hermed. Og vi kommer ind på, hvorfor selvforståelse, selv-regulering og et fleksibelt perspektiv er afgørende for den etiske praksis, samt hvordan etisk kunnen ikke kun er noget individer, men også grupper, kan besidde. 

Pointerne i foredraget henter Søren Engelsen fra forskningen, men han præsenterer dem på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.

Regioner
Hele landet