Jens Peter Madsen

Foredragsholder og historiefortæller

Foredrag

Husker du? - "Jørgen og Jens" vækker erindringer

Husker du?

De fleste af os bliver mere glemsomme med alderen og et stadigt stigende antal af os, bliver ramt af demens og anden henfald af hukommelse og mentale færdigheder.
Men vi kan alle erindre meget mere end vi tror, særligt det som skete tidligt i vores barndom og ungdom, og det er for de fleste af os forbundet med stor glæde, at genkalde netop de erindringer.
Gruppen ”Jørgen og Jens” sætter gang i erindringerne med et muntert program af melodier, dansetoner, kendte historier, sanseøvelser og fællessange.
Programmet er henvendt til ældre borgere, pårørende og personaler, som har brug for oplevelsen og for inspirationen til at sætte gang i erindringer og livsglæde.
Vi har mange gode erfaringer med at optræde for demente, deres pårørende og personale på plejecentre og dagtilbud.

”Jørgen og Jens” bor begge i landsbyen Davinde ved Odense og er:
Jørgen Dickmeiss, Spillemand og folkemusiker (violin, sang, guitar) 
Jens Peter Madsen, Historiefortæller og tidligere seminarielærer

Regioner
Hele landet