Foredrag

Vi må lytte hvis vi vil høres!

Den vigtigste ingrediens i en samtale er at der lyttes.

Vi deltager alle sammen i forskelligt omfang og i forskellige sammenhænge i samtaler og i møder. Mit foredrag tager udgangspunkt i den erfaring, at der er to lige vigtige sider af det at kommunikere. Den ene side handler om ordene. Udtrykker vi os forståeligt? Siger vi noget relevant/meningsfuldt? Den anden side handler om, hvordan og i hvilket omfang, vi lytter. Jeg har både personligt og via mit arbejde som psykoterapeut og coach gjort den erfaring, at der såvel i samtaler som på møder ofte tales for meget og lyttes for lidt.

Samtalen er et vigtigt ”sted”, for den udgør en af de vigtigste måder, vi som mennesker har til at bringe os i kontakt med hinanden. Derfor er der god grund til at være opmærksom på, hvad vi kan gøre til at fremme kvaliteten af vores samtaler.

Møder er de vigtige tidspunkter, hvor vi tilbringer tid med de andre i ledelsen / i teamet / i afdelingen / i virksomheden. Mange steder gøres der fornuftigvis en del ud af at afholde møderne professionelt, men alligevel tror jeg, at de fleste af os har oplevet at sidde på møder, hvor der blev talt og diskuteret rigtig meget, men hvor vi ikke desto mindre forlod mødet med en følelse af utilfredshed og i nogle tilfælde oplevelsen af at spilde tiden. 

I foredraget fortæller jeg om, hvorfor det er så vigtigt at lytte - hvad det egentlig er, der sker med os selv og dem omkring os, når vi lytter mere. Vi ser på, hvad det kan tilføre relationer at få justeret balancen mellem at tale og at lytte såvel i samtaler som på møder. Og så kigger vi på, hvordan vi bliver bedre til at lytte, og hvad det kræver af os.

"Jesper fortæller levende og empatisk, og det er helt tydeligt, at han brænder for det, han taler om. Og derfor brænder han igennem! Hele gruppen lyttede intenst, og der var mange spørgsmål og livlig diskussion efterfølgende. Jesper Sloth har noget på hjerte, og er en kompetent formidler. Jeg kan varmt anbefale ham som foredragsholder.” 
– Signe Adams

Regioner
Hele landet