Foredrag

Får du mon truffet "de rigtige" beslutninger?

Noget af det, vi gør allermest hyppigt i løbet af dagen, er at træffe beslutninger. Alt, hvad vi foretager os, udspringer af vores beslutninger. Åbenlyst store beslutninger som fx skilsmisse, opsigelse af job eller flytning af bosted - dem træffer vi forholdsvis få af. Vigtige men mindre omfattende beslutninger knyttet til hverdagen træffer vi rigtig mange af. Vi vil jo allesammen gerne træffe "de rigtige" beslutninger, men hvordan gør man det? Hvad skal der til? Hvad kræver det af os? Og hvordan kan vi vide, om en beslutning er "rigtig"?

I mit oplæg fortæller jeg om en tilgang til at træffe beslutninger, som bidrager til:

¤ At du "har dig selv med" i valgene, du træffer,

¤ at du anvender din tvivl konstruktivt i stedet for at gøre den forkert og

¤ at du får truffet de beslutninger, som er rigtige for dig.

Du får i foredraget vigtig gammel viden, som måske er gået i "glemmebogen" men som er værd at at notere på "huskesedlen" fremadrettet!

Du får information om ny forskning på området.

Foredraget kan i omfang og præcist indhold tilpasses den sammenhæng, det skal indgå i.

"Jeg synes, at du har noget særligt, når det kommer til at holde foredrag og dele et budskab. På din helt egen stille, seriøse, nærværende og vidende facon formår du at indfange publikums interesse. Det virker som om, at du VED, at det du fortæller er vigtigt for os - og du forventer, at vi lytter - men du forlanger det ikke, du gør ikke krav på noget!! Jeg blev meget imponeret, og du fik mig virkelig til at lytte! Tak!"
– Louise Søborg

“Du formår, at gøre emnet ’enkelt’ og forståeligt. Du sætter temaet i en meget fin ramme, og giver flere gode bud på, hvordan ens beslutningsproces kan forbedres. Jeg fik også mange meget positive tilbagemeldinger fra de øvrige tilhørere, og personligt har jeg taget flere af dine råd til mig.”
– Jørgen Søndergaard, JS Consult

 

Regioner
Hele landet