Jesper Sloth

Coach, Psykoterapeut MPF & Master i Ledelse og samarbejde

Foredrag

Dit lederskab udadtil hviler på dit lederskab indadtil!

Personligt lederskab er i spil for alle voksne mennesker, uanset om man er eller har været ansat som leder. Vi udøver vort lederskab gennem alle de mange beslutninger, vi dagligt træffer. Mange af beslutningerne er vi tilbøjelige til at kalde "små", og få af dem betragter vi som "store", men de er alle vigtige, fordi det er via vores beslutninger, at vi finder og skaber vores vej.

Vi er som mennesker udstyret med tre "indre centre", som tilsammen giver os mulighed for at udøve vores personlige lederskab på sund og balanceret vis - intellektet, indlevelsen og intuitionen. De tre udgør billedlig talt et indre team, som vi har lederskabet for, og derfor er det nødvendigvis sådan, at jo bedre vi kender de tre, desto bedre forudsætninger har vi, for at udøve vort personlige lederskab. Eller med andre ord: Vores lederskab udadtil i forskellige situationer, hviler til enhver tid på vores lederskab indadtil i forhold til "det indre team".

I foredraget hører du om de tre "indre centre", og om hvordan vi kan øve os i at anvende dem. Vi ser også, at sundt lederskab ikke er noget, du kan præstere, og at det snarere er noget, som du løbende skaber i et samarbejde med menneskerne omkring dig.

 

Regioner
Hele landet