Jesper Sloth

Coach, Psykoterapeut MPF & Master i Ledelse og samarbejde

Foredrag

Tid til status!

Nogle mennesker foretrækker at planlægge i god tid, med de fordele det kan indebære. Andre foretrækker en mere åben tilgang, hvor de ser tiden an. Og for de fleste er der nok tale om en kombination af de to.

Uanset hvad vi foretrækker, inviterer livet os på forskellige tidspunkter til at gøre status – en status, som kan bidrage til, at det bliver klart for os, hvad vi har brug for i den livsfase, vi befinder os i eller er på vej ind i. En status, som omfatter både relationer og økonomi.

I vores foredrag ”Tid til status” tager vi afsæt i det livsvilkår, at vi alle har en udfordring i form af løbende at søge balance mellem på den ene side liv og kærlighed og på den anden side de økonomiske og boligmæssige rammer for liv og kærlighed. 

Foredraget er tænkt som en støtte til din/jeres status og rummer inspiration, gode råd samt svar på spørgsmål og reaktioner fra deltagerne. I vores oplæg anvender Janne Jochims og jeg både omfattende viden fra et mangeårigt virke indenfor hver vores felt og egne personlige erfaringer.

 

Regioner
Hele landet