Stig Colbjørn Nielsen

Forfatter & Foredragsholder - "Blækhuset," Agersø

Foredrag

Med Judas i fokus

Skønt det moderne menneske i det 21. århundrede måske nok selv mener at være del i en fælles global kultur fyldt med billeder, film og i øvrigt også selv, som noget ganske selvfølgeligt, dagligt bruger billeder på fx de sociale medier, lægger Youtube-videoer op etc., så kommer de fleste alligevel til kort i mødet med fx renæssancens anderledes hårdt koncentrerede billedfortællinger.

Mange af de underliggende fortællinger og symboler er desværre ikke længere en del af vort fælles, daglige kulturgrundlag. Dette foredrag er derfor et forsøg på at bygge bro imellem de to tidsaldre og åbne så meget af renæssancens fortællinger, som muligt, for os.

Konkret tages der udgangspunkt i et stykke kristen, spirituel kunst, et Judas-maleri fra 1610, som nærmest ved et tilfælde blev reddet så sent som i 2021. Vi kommer langt omkring i både europæisk malerkunst, Danmarkshistorien, Bibelen, de apokryfe skrifter o.m.m.

Dette foredrag skal bestilles minimum to måneder i forvejen. På forhånd tak!

Regioner
Hele landet