Stig Colbjørn Nielsen

Forfatter

En farverig person, en gammeldags generalist og temmelig langt fra mainstream er vist, hvad der karakteriserer mig?

Jeg er også forfatter med 20 skønlitterære bogudgivelser – senest en illustreret lyriksamling, "Digte fra en kold tid" fra januar 2021 og en genrebrydende roman fra 2019, "En måske roman." Meget mere er på vej, bl.a. to fagbøger, "Danmarkshistorie spejlet i provinsen," som udkommer den 23. august, 2021, en både kontroversiel og underholdende måde at formidle historien på, og til vinter kommer "Med Judas i fokus," hvor udgangspunktet er en "genfundet" kulturskat i form af et meget særligt altermaleri fra 1610.

Jeg skriver også i forskellige nordiske litterære tidsskrifter og holder ofte oplæg omkring det at opfatte skønlitteratur som kunst.

Mine foredrag, oplæg og performances er dels med oplæsning fra eget forfatterskab, dels indenfor historie, folklore, litteratur, kirke- & kultur; men også som udløber af det stadig mere og mere brændende aktuelle tema #brydtabuet - om autismen og dens fantastiske muligheder. Jeg er selv diagnostiseret indenfor autismespektret!

Jeg bliver også benyttet som fortællende specialguide først og fremmest i Roma; men også ind imellem på Sicilien og da også herhjemme i Danmark – især måske for kirker og andre med særlige interesser; men her er jeg lidt kræsen i valget af, hvilke arrangementer, det skal indgå i, sammensætningen af tema og hvor mange deltagere, der forventes mv.

Født 12. marts 1950, single; far til 4, bor i Slangerup, faghistoriker fra Aarhus Universitet, kirkeværge ved Slangerup Kirke, Skt. Mikaels, fuldtids lokomotivfører. Har desuden en fortid som leder ”højt på strå” ude i erhvervslivet. Jeg er essesmed – og arbejder derfor også som frivillig i ”Oplevelsescenter Nyvangs” Favrbjerg Smedje og i Reerslev Gamle Smedje. Så må jeg indrømme, at jeg også har en broget fortid indenfor ”skæg & blå briller” i det gamle Østeuropa, hvor ikke alt måske lige tåler dagens lys – i hvert fald er det ikke alt sammen for sarte sjæle, og det kommer ikke i mine erindringer; men en spændende foredragsaften kan vi altid finde ud af, hvis du tør?

Mine aktuelle foredrag & performances fremgår selvfølgelig af min liste her, hvor de også kort er beskrevet; men jeg kan godt lokkes til andre emner og temaer på forespørgsel.