Stig Colbjørn Nielsen

Forfatter & Foredragsholder - "Blækhuset," Agersø

Foredrag

Kom tæt på en af tidens lyrikere

En performance med både oplæsning og tæt samspil med publikum

En sjælden lejlighed til dels at komme helt tæt på en af tidens aktuelle lyrikere. Jeg læser op af egne digte til fælles fornøjelse og samtale.

Jeg er mentor for en lang række af vore endnu ukendte digtere, der færdes lige præcist i dansk lyriks vækstlag. Ved dette arrangement kan du også selv prøve kræfter med digtekunsten og få velovervejede tilbagemeldinger på det.

Et helt uforudsigeligt arrangement, som i vid udstrækning udvikler sig sammen med publikums bidrag og indspark. Et arrangement, hvor det er trygt at prøve sig selv af i lyrikkens verden.

Værd at vide!

Det er muligt på forhånd at aftale rammer og temaer for arrangementet. Ligesom det også er muligt på forhånd at ønske oplæsninger fra bestemte værker fra forfatterens hånd.

PS: Nyeste digtsamling, "Sommerskyer over Agersø," udkom april 2023

 

Regioner
Hele landet