Thomas Harder

Forfatter, oversætter, konferencetolk

Foredrag

Rom - Pladser og paladser

"Piazza" og "palazzo" er centrale begreber i italiensk kultur. Foredraget handler om "pladsen" og "paladset" generelt og i særdeleshed i Rom i fra årtierne umiddelbart før byen blev Roms hovedstad i 1870, til den fascistiske periodes store bygge- og byplanprojekter.

http://thomasharder.dk/da

Regioner
Hele landet