Thomas Harder

Forfatter, oversætter, konferencetolk

En tosproget opvækst i en dansk-italiensk familie i København gjorde det tidligt naturligt – for ikke at sige nødvendigt – for mig at interessere mig for sprog og deres indbyrdes forskelle og for, hvordan man lever og fortolker verden i forskellige kulturer, og hvad der sker når kulturer mødes. Det førte til et italiensk- og historiestudium ved Københavns Universitet og en uddannelse i konferencetolkning ved Handelshøjskolen i København og derefter til en blandet karriere, der begyndte med litterær oversættelse og siden udvidede sig med forfattervirksomhed, konferencetolkning, journalistik, litteratur- og tv-anmelderi samt undervisning og foredrag i alle mulige sammenhænge fra gymnasier til universiteter og Forsvarsakademiet og fra biblioteker, sognegårde, foreninger og læsekredse til danske virksomheder og myndigheder med italienske eller andre udenlandske kunder og/eller samarbejdspartnere.

Det gælder for alle foredragene, at varigheden (1½ time) kun er vejledende og kan tilpasses efter aftale.