Thomas Harder

Forfatter, oversætter, konferencetolk

Foredrag

Hellere tosproget end tvetunget

Sprog og sprogpolitik.

Thomas Harder er vred og bekymret over, at ordet ”tosproget”, hvad enten det nu skyldes politisk korrekthed eller ”værdipolitisk” manipulation, er blevet samlebetegnelse for en masse integrationsproblemer, hvoraf langtfra alle har med sprog at gøre. Det at nogen behersker mere end ét sprog og har adgang til mere end én kultur, er en kæmpe ressource, som samfundet burde fremme og udnytte i stedet for at mistænkeliggøre den. I 2009 var Thomas Harder blandt medstifterne af netværket www.jatilsprog.dk, som vil kæmpe imod den sproglige og kulturelle fattiggørelse, der skyldes, at den danske befolkning i disse år bliver dårligere og dårligere til fremmedsprog. Det er en stor og farlig fejltagelse at tro, at engelsk er det eneste fremmedsprog, som danskerne har brug for at lære. Engelsk er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Thomas Harder har udgivet bogen ”Mellem to sprog – Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik og, hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget” (Museum Tusculanums Forlag).

http://thomasharder.dk/hellere-tosproget-end-tvetunget

Regioner
Hele landet