Anders Laugesen

Programmedarbejder

Foredrag

Pilgrimsspor - livsfortællinger fra en rejse i troens verden

Siden min ungdom har jeg rejst i det meste af verden for at møde mennesker og deres tro. Det er blevet til en livsrejse og en hel masse fortællinger, som jeg gerne vil dele. For det er igennem mødet med verdens ondskab, menneskers kærlighed og livets skønhed, at jeg er kommet til at elske verden og samtidig se dens sårbarhed.

Pilgrimsspor er et foredrag, som tager dig med ud i verden til livsforvandlende møder med mennesker og deres syn på livet. Det er fortællingen om, hvordan mit møde med Dalai Lama satte en ny kurs i mit liv. Om gæstfriheden som en nøgle til forståelsen af Guds invitation til livsdans. Og om hvordan 10 års rejse i ondskabens verden skabte en opmærksomhed på nænsomhedens nødvendighed.

Jeg opdagede allerede i begyndelsen af '90erne, hvordan verden var i dyb forandring omkring klima, økonomi og religion. Det har påvirket mit blik på verden, og jeg vil derfor også fortælle om de kilder til håb, jeg fandt undervejs. Og som det er vigtigt at række videre til næste generation.

 

Foto: Peter Williams

 

Regioner
Hele landet