Anders Laugesen

Programmedarbejder

Foredrag

Forandring - et foredrag om tidens udfordringer i en verden under pres

Jeg fik lov til at rejse i en tid, før verden blev globaliseret. Det var en anden verden med enkelthed, sult og undertrykkelse. Meget har heldigvis forandret sig til det bedre især efter murens fald, men det har haft sin pris. Sammenbrud og uoverskuelighed lurer derfor i horisonten.

Igennem mange år har jeg forsøgt at følge med i den kompleksitet, som sætter dagsordenen for verden. Man kan ikke forstå menneskers tro uden at se den i sammenhæng med deres livsbetingelser.

I foredraget fortæller jeg om min personlige oplevelse af en verden i forandring set igennem 40 års rejser, samtaler med mange hundrede mennesker og læsning af rigtig mange bøger og artikler.

Vi vil berøre emner som den eksponentielle befolkningsudvikling og den nye tilgang til information igennem de digitale netværk. Forførende fortællinger i verdens sociale medier og deres påvirkning af menneskers syn på sig selv og deres tro. Dekonstruktion af mening som et globalt fænomen. Kunstig intelligens nu og i fremtiden. Klimaforandringernes kompleksitet og muligheder. Overvågningskapitalismens menneskesyn. Magt og global økonomi. Socialt ansvar, demokrati og retfærdighed. Kvantefysik, holisme, paradigmeskift.  Og meget mere.

 

Fordi troen er mit omdrejningspunkt, vil jeg forsøge på baggrund af min fremtidsanalyse at tegne streger af de udfordringer verdens religioner står over for. Og beskrive, hvorfor religiøse traditioner overalt er i fare for at blive radikaliserede i deres syn på verden - og hvordan de står over for nye udfordringer i fortolkningen af kernebudskaberne.

Regioner
Hele landet