Anne-Mette Gravgaard

kunsthistoriker og præst

Foredrag

Slangen, æblet og hvad deraf fulgte – et foredrag om De 7 dødssynder

”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg! ”Jeg er næppe den eneste, der har fundet trøst ved at spejle mig i apostlen Paulus’ ord til menigheden i Rom. På samme måde tror jeg også, det er med de syv dødssynder: Overmod, Gerrighed, Utugt, Misundelse, Fråseri, Vrede og Sløvhed – Selvom Luther officielt afskaffede dem ved Reformationen, oplever vi nok alle, at de såkaldte dødssynder trives fint i os, og at de er fremragende spejl for vores tanker og adfærd også i dag. Men de billeder, de viser os, kan  måske også få os til at stoppe op, tænke os om og forhåbentlig moderere vores udskejelser.

I dag burde Dødssynderne således kunne  bruges positivt af os alle, hver især!

Men før reformationen var det kirkens særlige privilegium, og om det var positivt eller negativt er spørgsmålet:  Vi skal se eksempler på, hvorledes dødssynderne blev sat i system allerede i oldkirken, og hvordan afbildninger af dem blev brugt som trusler, der skulle afskrække mennesker fra forkerte gerninger i deres liv og sætte dem i stand til på Dommedag i stedet for fortabelsen at komme ad den smalle, men rette vej til Paradis.

Foredraget vil gennemgå De 7 Dødssynders historie i billeder og givetvis vække til en velkommen debat.

Regioner
Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland