Anne-Mette Gravgaard

kunsthistoriker og præst

Foredrag

Skal kunst i kirken behage eller forarge?

 

Hvad for en slags kunst skal vi have i vores kirker?

Alene ordet volder problemer. Er det kirkekunst? Kunst i kirken? Eller udsmykning?

Og hvem udsmykker vi vores kirker for?

Er udsmykningen til Guds ære, eller er den til fornøjelse for os selv?

Skal det kunstneriske sprog være et i kirken, og et andet udenfor?

Kan kirken bruge kunsten i sin tjeneste?

Skal en kunstner, der arbejder med kirkekunst være kristen? Hvad er kunstnerisk kvalitet i kirken?            

Skal kirkens kunst have evighedsværdi, eller kan den være midlertidig og udskiftelig?

Behøver vi overhovedet kunst i vores kirker?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme ind på undervejs.

Som baggrund herfor vil vi se på kunstens traditionelle rolle i kirken fra Middelalderen op til i dag.

Eksempler på moderne danske kirkeudsmykninger vil forhåbentlig ikke blot kunne belyse nogle af de ovenanførte spørgsmål, men også vække til en levende debat.

Regioner
Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland