Anne-Mette Gravgaard

kunsthistoriker og præst

Foredrag

Dommedag – de sidste tider

Gennem årtusinder har mennesket været optaget af forestillinger om ikke blot sin egen død, men om hele planetens undergang. Igen og igen er der opstået forudsigelser om civilisationens, menneskehedens eller jordens snarlige udslettelse. - De sidste års angst for terrorisme og klimakatastrofe aktualiserer sådanne tanker.

Kristendommen har lige fra begyndelsen været overbevist om, at verden, menneskelivet, ja, alt engang ophører. Sådan har man fortolket ord af Jesus, Paulus og andre. I nogle bibelske skrifter tales om disse ”sidste tiders” forfærdelige kaos, Guds dom over mennesker, som efterfølges af en helt ny tilværelse i himlen eller i helvede. Det har gennem århundreder fået stor betydning for kirkens forkyndelse mundtligt, skriftligt og i kunsten.

Foredraget vil i billeder illustrere kirkens anvendelse af dommedagsfremstillinger og lægge op til samtale om, hvad der skal opfattes symbolsk, og hvad bogstaveligt, og hvilken forskel der evt. er på den katolske og lutherske opfattelse heraf.

Emner:

Regioner
Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland