Lars Christensen

Ph.d. i historie

Foredrag

Mellem kongegunst og landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested.

Flere af Christian 4.s døtre blev gift med nogle af rigets mægtigste mænd. Men det var en balancegang at fungere i et samfund i opbrud fra adelsvælde til enevælde. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested nåede de højeste poster, men blev begge styrtet i dybet af Frederik 3. Ulfeldt blev herefter fuldtonet landsforræder, mens Sehested afventede nye tider og blev en af enevældens arkitekter som en ”omstillingsparat” politiker.

Foredraget sætter fokus på de to farverige personligheder, deres hustruer, søstrene Leonora Christina og Christiane, og på den omskiftelige tid. Foredraget bygger på et mangeårigt arbejde med 1600-tallets danske og europæiske politik samt biografien "Hannibal Sehested. Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet" fra 2019.

Regioner
Hele landet