Lars Christensen

Ph.d. i historie

Ph.d. i historie fra Syddansk Universitet (2004). Forfatter til historiske bøger bl.a. "En lykkelig sejrvinding. Svenskerne på Østfyn" (2009), "Det skarptslebne sværd. Den Konservative Presseforening 125 år" (2012), "En sikker borgerlig stemme. Det Konservative Folkeparti gennem 100 år" (2016), "En uskyldig jagtfornøjelse og motion. Jagt og dyrehave ved Nyborg gennem tiden" (2016), "Claus Bergs fynske altertavler" (2018), "Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse" (2018), "Hannibal Sehested. Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet" (2019), "Den danske drøm om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721" (2021) samt "Frederik 3. Mellem afmagt og enevælde." (2023) Mange års erfaring med foredrag til alle aldersgrupper.