Lars Christensen

Ph.d. i historie

Foredrag

Fra parti avis til netavis

Pressens historie i Danmark.

Dagbladene i Danmark opstod i kølvandet på forfatningskampen i 1800-tallet, og der udviklede sig et firebladssystem, hvor de fleste aviser havde et politisk tilhørsforhold. Siden har bladdøden taget livet af de fleste dagblade, og resten er såkaldt uafhængige, samtidig med at de forsøger at koble sig på den digitale udvikling og skal håndtere massive påvirkninger fra spin og fake news.
Foredraget skildrer pressens rolle gennem tiden og dens forhold til det politiske system samt ytringsfrihedens kår. Er pressen den fjerde statsmagt, systemets forlængede arm eller bare sensationslysten?
Foredraget bygger på bogen "Det skarptslebne sværd" samt flere foredrag om emnet.

Regioner
Hele landet