Lars Christensen

Ph.d. i historie

Foredrag

Svenskekrigene 1657-60.

Danmark på kanten af udslettelse.

De to korte, men intense krige mod Sverige 1657-60 kostede nær Danmark livet som selvstændig stat og førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Danmark blev besat og hærget, først af svenskerne, så af Danmarks allierede. Krigene udfoldede sig fra Trondheim i nord til Guldkysten i syd. I krigens kølvand fulgte epidemier. 25-30 pct. af befolkningen omkom på tre år. Krigene ruinerede Danmark og blev afsættet til enevældens indførelse i 1660. Foredraget inddrager den menige danskers vilkår under krigene og kan f.eks. tage udgangspunkt i forholdene i et bestemt område. Foredraget bygger bl.a. på bogen "Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse." Kristeligt Dagblads Forlag 2018.

Regioner
Hele landet