Anne-Mette Gravgaard

kunsthistoriker og præst

Foredrag

Med billedet som våben

Kunsthistorikeren og præsten Anne-Mette Gravgaard, viser billeder og fortæller om, hvordan kunsten op igennem tiden er blevet brugt imod besættelser af den ene eller anden slags.

Et billede er altid kommunikation. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart: 1) Hvad billedets budskab er, 2) Hvem billedets ”afsenderen” er,  3) Hvem billedet er bestemt for og  4) Hvem der er dets reelle ideolog.

Det var det, Muhammedkrisen, som begyndte i 2005, er et godt eksempel på.

Men satire og kunst er ikke det samme. AMG vil i sit billedforedrag vise, hvorledes det ikke blot er satiren, der bliver brugt som våben. Hendes påstand er, at det altid er en besættelse, der driver ægte kunst. Besættelse skaber aggression. Aggressionen skaber momentum. Momentum er den dynamik, der kendetegner al stor kunst.

Foredraget illustreres med billeder af nogle af verdens største kunstnere og skulle gerne lære tilhørerne at opleve billeder såvel på et museum som i hverdagen på en ny måde.

 

Regioner
Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland