Niels Christian Hvidt

Professor, Theol.Dr.

Foredrag

Kan Tro Flytte Bjerge? Eller Flytter Bjerge Troen?

Om forholdet mellem tro og helbred.

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har man imidlertid set en afgørende forbindelse mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl. 

I de vestlige kulturer varetager separate faggrupper omsorgen for krop, psyke og sjæl. Ofte oplever patienter, at de ikke bliver mødt som de hele mennesker, de er. Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienten som partner. Dette foredrag belyser og bidrager til denne ambition gennem et fokus på den eksistentielle og åndelige omsorg.

Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorgpå Sundhedsvidenskab på SDU har fokus på disse emner i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab.

Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Han redegør for resultater fra Danmark og udland, der viser, at mennesker med en trospraksis har en lavere sygdomsrisiko og lever længere. 

Dernæst fokuserer han på den rolle, tro kan have ved sygdom i et sekulariseret samfund som det danske, hvor religion spiller en mindre rolle, men over 70 % af befolkningen alligevel kalder sig ”troende”. Tilsyneladende er der få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop sygdom gør det. Som foredragstitlen siger: Tro flytter bjerge, men sygdomsbjerge flytter også troen! 

Forskningen tyder på, at mange patienter håber på og beder om et under og at eksistensrummet indeholder vigtige ressourcer til at finde håb og trøst til at håndtere livet, når det er allersværest. Og at det øger vores egen livskvalitet, når vi tør være nærværende tilstede hos patienten og spørge ind til psykosociale og eksistentielle emner.

Niels Christian Hvidt er Danmarks mest erfarne foredragsholder indenfor feltet. Hans foredrag vil belyse følgende spørgsmål: 

  1. Hvordan kan tro påvirke sundhed og livskvalitet?
  2. Hvordan kan sygdom og krise påvirke og intensivere tro?
  3. Hvordan kan vi få en bedre kultur for de mange psykosociale og eksistentielle behov i sundhedsvæsenet?

Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksions- og praksisøvelser ind i programmet.

Regioner
Hele landet