Niels Christian Hvidt

Professor, Theol.Dr.

Foredrag

Hvad Er Meningen?

Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at opleve livet som me-ningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når tilværelsen udfordrer os? .

Mennesket lever ikke af brød alene, hedder det metaforisk. Omfattende forskning viser, at noget af det vigtigste for et godt og fuldt liv er, at vi oplever livet som meningsfuldt. Det bliver særlig væsentligt, når vi er udfordrede i livet. Når vi mennesker mister et familie-medlem, et barn, en ægtefælle, en forælder, når vi bliver skilt, eller når vi bliver ramt af sygdom eller anden krise – så søger vi efter noget at finde mening i, noget at håbe og tro på. Noget, der kan nære vores indre liv og den længsel, der på ingen måde alene kan mættes ved medicinsk opmærksomhed. Niels Chri-stian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet i Odense er i færd med at udforske, hvordan det forholder sig i Danmark, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem tro, mening og videnskab. Der er mange gode grunde til igen at belyse forholdet mellem krop, psyke og sjæl: Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Han redegør for resultater, herunder også danske, der viser, at mennesker med stærke værdier og oplevet mening har en lave-re sygdomsrisiko, lever længere og klarer sig bedre gennem kriser. Dernæst sætter han fokus på, hvilken rolle mening, håb og tro har ved sygdom i et sekulariseret samfund som det danske, hvor religion spiller en mindre rolle, men over 70 % af befolkningen alligevel kalder sig troende. Tilsyneladende er der få ting, der får danskere til at tænke over mening og eksistens, som netop sygdom gør det. Niels Christian Hvidt er Danmarks mest erfarne foredragsholder indenfor feltet. Han har holdt over 400 foredrag og bidrager ofte i medierne om eksistentielle patientperspektiver. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål: 1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem mening, håb, tro og helbred? 2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage mening i vore liv og mødet mellem hinanden? 3. Kan vi blive bedre til at styrke oplevet mening i tilværelsen, og kan det have betydning for den mentale sundhed i vores samfund? Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksions- og praksisøvelser ind i programmet.

Regioner
Hele landet