Foredrag

Tør vi lade os udfordre af mennesker med udviklingshandicap?

"Der kan ske meget med os, når vi tør lade os udfordre af mennesker med udviklingshandicap. De tvinger os på deres egen måde til at sætte tempoet ned og reflektere over de mere grundlæggende sider af livet. De bekræfter menneskeværdet og minder os om, at sand menneskelig åndelighed ikke bare kan være en intellektuel dannelse. Åndelig dannelse involverer hele mennesket – krop, sind og hjerte – og ord er ofte det mindst påkrævende. Hvordan taler Bibelen om menneskets værdi? Hvordan ser samfundet på mennesker med udviklingshandicap? Hvornår er man handicappet? Hvordan forholder kirken sig til det uperfekte? Hvordan kan svaghed blive kirkens styrke? Hvordan bliver Kristus forbillede for vores ”deforme” liv?"

Thomas Bjerg Mikkelsen, Formand for Kristelig Handicapforening.

 

Kristelig Handicapforening har tre formål:

At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.

At fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser.

At varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

Regioner
Hele landet