Foredrag

Handicap- og forsorgshistorien: starten på Kristelig Handicapforening

Vores historie er med til at forme os og danne grundlaget for vores identitet. Det gælder også i foreninger. Derfor kan det være vigtigt at kigge tilbage på fortiden for at forstå nutiden.
I midten af 1800-tallet begynder man for første gang at udskille mennesker med et udviklingshandicap som gruppe. De afsondres fra samfundet i store anstalter og mister alle rettigheder. Sterilisering, abort og kastration bliver almindeligt. Det bagvedliggende koncept er ”arvehygiejne” – tanken om, at menneskeheden skal udvikle sig til det bedre ved de ”bedst egnedes overlevelse”. I det spil taber mennesker med et udviklingshandicap.
2. verdenskrig afslører arve- og racehygiejnen i al sin umenneskelighed med koncentrationslejrenes gru som traumatisk lavpunkt. Herefter går udviklingen i den stik modsatte retning med blandt andet vedtagelsen af Menneskerettighedskonventionen i 1950. Når det gælder mennesker med et udviklingshandicap, hedder det nye koncept ”normalisering”. Idealet er egen bolig og et liv med størst mulig selvstændighed. Her spiller strømninger fra 60’erne og 70’ernes ungdomsoprør også ind.
I slut-70’erne går en gruppe kristne forældre sammen. De ønsker også et selvstændigt liv for deres voksne børn med et udviklingshandicap, men de savner den kristne tro som ramme om hverdagen i de bofællesskaber, børnene forventes at flytte ind i. De danner Kristelig Handicapforening, som i 1980 holder stiftende generalforsamling. I 1983 kan det første KH-hjem, Østbækhjemmet i Ølgod, åbne dørene. I dag er der 12 bofællesskaber spredt i det meste af landet, og Kristelig Handicapforenings landskontor i Aarhus har tre ansatte.

På den ene side findes Kristelig Handicapforening altså i direkte forlængelse af udviklingen efter 2. verdenskrig og kampen for alle menneskers lige rettigheder. På den anden side blev foreningen dannet som et alternativ til udviklingen i det øvrige samfund med det mål at skabe kristne hjem til mennesker med et udviklingshandicap.

Bliv klogere på baggrunden for opstarten af Kristelig Handicapforening, og på, hvordan vi som samfund ser på mennesker med udviklingshandicap i dag. 

Regitze Engelhardt Fuhrmann, journalist og kommunikationsansvarlig i Kristelig Handicapforening. 

 

Kristelig Handicapforening har tre formål:

At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.

At fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser.

At varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

 

Regioner
Hele landet