Foredrag

Diakoni og diakoniens konsekvenser for kirke og menigheder

"Jeg holder gerne hele aftenener med fortælling om diakoni og diakoniens konsekvenser for kirke og menigheder. Menigheder vil gerne være ligeværdige fællesskaber. Men dette er samtidig en stor udfordring at leve op til . Derfor vil vi drøfte dilemmaer og perspektiver på dette –  også set i forhold til det danske samfunds idealer. Jeg kommer også gerne med oplæg udelukkende om Kristelig Handicapforening."

Tove Søgaard, Landsleder i Kristelig Handicapforening

Kristelig Handicapforening har tre formål:

At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.

At fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser.

At varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

Regioner
Hele landet