Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Sygehuspræst og sanger og pianist

Foredrag

Tilgivelse er det bedste guld

– fokus på det at leve som et friere menneske 

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Mennesket er en synder. Men synd og skyld kan fjernes. Svaret er tilgivelse. Får vi derimod ikke gjort op med skylden i tide, fører det i det lange løb til skam og følelsen af at være et dårligt menneske. Og så taler vi ikke længere om tilgivelse som løsningen på problemet, men om kærlighed og anerkendelse. En stor forvirring hos mange mennesker drejer sig derfor også om den manglende skelnen mellem skyld og skam. Vi tror, vi er skyldige i forskellige forhold: på arbejdspladsen, i parforholdet osv. I virkeligheden er sagen lige så ofte den, at det reelt handler om at føle sig utilstrækkelig i relation til egne eller andres forventninger. I foredraget skildres det klart, at der er forskel på at være skyldig og så det at føle, at man ikke slår til på forskellige parametre. Med afsæt i den kristne kærlighedslære om at elske sin næste som sig selv, skal tilgivelse og anerkendelse trækkes frem som noget særligt og som noget meget værdifuldt. At tilgive sig selv og at anerkende sig selv er at give sig selv næring til livet hvilket leder til større fodfæste. At tilgive andre og at anerkende andre er at give dem liv og frihed. Gennem oplæg suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen ønsker foredraget at pege på, at visionen om skønheden i livet tager sit afsæt i menneskelig værdighed, styrkelsen af det enkelte menneske, forligelse og tilgivelse mennesker i mellem. Foredraget er relevant for alle aldersgrupper. Særligt helt unge, unge under uddannelse og for mennesker med tryk på karrieren. Det forventes at arrangøren stiller et nogenlunde velstemt klaver eller flygel til rådighed.