Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Sygehuspræst og sanger og pianist

Foredrag

Tilgivelse, anerkendelse, fald og oprejsning

– fokus på det at leve som et friere menneske 

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Det er der en grund til. Mennesket er en synder og behøver tilgivelse. Fra Gud og mennesker. Når vi taler om skyld, er det imidlertid væsentligt også at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være, den du er. Begge dele præger menneskets selvbillede. Temaerne føres endvidere sammen med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse i Det Nye Testamente, som er vejen til den endelige oprejsning. Både i livet og i døden.

Foredraget har fem underoverskrifter, tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, skabelse og fald og oprejsning i og til livet. Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksempler suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen. Det forventes at arrangøren stiller et nogenlunde velstemt klaver eller flygel til rådighed.

Regioner
Hele landet