Jørn Henrik Olsen

Forfatter, foredragsholder, forsker, billedkunstner

Foredrag

Sorg, ensomhed og livsmod

Der kan være stor variation i måden det enkelte menneske oplever tab og sorg på. Den enes sorg kaster ikke nødvendigvis lys over en andens. Enhver beskrivelse af sorg afslører hurtigt nogle huller.

Vi er meget sårbare, når vi kæmper med sorg og fortvivlelse. I den situation kan vi føle os meget ensomme. Der råder ligesom en følelse af adskillelse mellem os selv og andre. Ensomhedens sorg kunne være et andet navn for den sårbare og tunge følelse.

Foredraget kan af den enkelte bruges til at spejle dét, som man helt personligt udfordres af i sorgens og ensomhedens landskab. Dele af den nyere sorg- og ensomhedsforskning er også integreret og spejlet. Formålet er at give svar på spørgsmål som disse: Hvordan finder vi vej til livsglæde og -mod, når vi oplever, at sorgens smerte snører os sammen og fører os ind i ensomhed? Hvordan kan den uoverskridelige afstand mellem os selv og andre overskrides, når tyngden af ensomhedsfølelser er det, vi måske mærker allermest?

Et lille lys eller måske blot et omrids af lys kan betyde alverden i et mørke. Når det eksistentielle mørke breder sig på grund af sorg, ensomhed eller andre smertefulde følelser, er der måske endda mere brug for ’Lystid i mørket’ (som er titlen på forfatterens bog, der udkommer i okt. 2019).

Regioner
Hele landet