Jørn Henrik Olsen

Forfatter, foredragsholder, forsker, billedkunstner

Mine seneste udgivelser er 'Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte' (2016) og 'Den brudte skønhed: Essays om sorg, melankoli og kunst' (2018) og 'Lystid i mørket: Essays om sorg, ensomhed og livsmod' (2019, udk. okt.). I tillæg til de udbudte foredragsemner holder jeg også meget gerne foredrag i tilknytning til bøgernes udfordrende temaer, som er: • Længsel – en kraft til forandring. • Ensomhed – et lysbryd i det tavse mørke. • Kedsomhed – en forløber for kreativitet. • Vemod – et råb efter håb, liv og skønhed. • Langsomhed – en glemsel skifter til erindring. Eller om den tætte sammenhæng mellem sorg, melankoli og kunst. Angående sidstnævnte emne har jeg også skrevet om det i bogen 'Giv sorgen ord: Sorgkultur i forandring' (2019).

Cand.theol., ph.d. fra Københavns Universitet. Undervisningsleder i Tanzania 1986-94; forskningslektor med mere ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 1995-2006; ekstern lektor, censor, forfatter, billedkunstner med mere i eget firma fra 2007. Fakultetsleder ved Menighedsfakultetet 2010-14. Freelancer (foredragsholder, forfatter, billedkunstner, censor) 2015-.

Se flere info på www.jornhenrik.com

Foredrag på 1½ time inklusive spørgsmål og debat. Spørgsmål om honorar, rejsegodtgørelse m.m. sendes til foredragsholderen.