Bjørn Rabjerg

Højskolelærer, ph.d., cand.mag.

Foredrag

Selvudvikling eller dannelse?

Selvudviklingstanken er blevet meget aktuel i de seneste år, hvor der er kommet kurser, selvhjælpsbøger og meget andet, der skal hjælpe det enkelte menneske med at udvikle sig og finde glæde og tilstedeværelse i sit eget liv. Tanken er imidlertid gammel og kan spores helt tilbage til den græske antik og filosoffer som Platon og Aristoteles. I dette foredrag rettes et blik mod det menneskesyn, som ligger bag selvudviklingstanken, og der peges på en risiko for, at selvudviklingsprojektet bliver til selvoptagethed og indesluttethed. Som et alternativ peges der på dannelsestanken, hvor mennesket fremfor at skulle kigge indad i sig selv rettes mod det ydre i form af naturen, medmennesket og kunsten. Honorar: 5000 + transport eller efter aftale

Regioner
Hele landet