Bjørn Rabjerg

Ph.d., Cand.mag., daglig leder af Løgstrup-arkivet, Aarhus Universitet

Foredrag

Løgstrup og Kierkegaard

Søren Kierkegaard (1813-1855) og K.E. Løgstrup (1905-1981) er dansk tænknings største kulturkritikere. Det gælder for dem begge, at deres tanker om kultur, kristendom og menneskeliv finder sted på et filosofisk og teologisk grundlag, men samtidig er de universelle overvejelser, der angår selve det at være til, hvad enten man er det som filosof, teolog eller ganske almindeligt menneske. Trods det fælles udgangspunkt er deres tænkning vidt forskellige – både i form og indhold. Selvom Løgstrup i sin tidlige tænkning er stærkt påvirket af Kierkegaard, udvikler han sig til at blive en af Kierkegaards største kritikere, særligt i synet på menneskelivet, kærligheden og kristendommen. Begge er de interesserede i at forstå menneskets eksistens, men Løgstrup vender sig direkte imod den eksistentialisme, som Kierkegaard har spillet så stor en rolle for. Foredraget er en introduktion til de to banebrydende tænkere, fortalt igennem de afgørende kritikpunkter, Løgstrup retter mod Kierkegaard. Kom nærmere på projektet, uenigheden og de afgørende spørgsmål i livet. Baggrunden for foredraget er bogen 'Løgstrup & Kierkegaard', Forlaget Klim 2018. Foredraget kan efter aftale udvides til en foredragsrække. Honorar: 5000 + transport eller efter aftale

Regioner
Hele landet