Bjørn Rabjerg

Ph.d., Cand.mag., daglig leder af Løgstrup-arkivet, Aarhus Universitet

Foredrag

Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning

Den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup (1905-1981) var en tænker, der i høj grad var præget af det 20. århundredes historie, og han satte et tydeligt aftryk på dansk og skandinavisk ånds- og kulturliv. For Løgstrup var det en grundtanke, at den etiske situation - hvor man handler af etiske grunde - ikke er den ønskelige; noget skal være gået galt, før vi begynder at tænke etisk. Det, der skal være gået galt, er vores almindelige, mellemmenneskelige liv, der er grundlaget for, at vores liv lykkes. I dette foredrag introduceres der til Løgstrups liv, samtid og til hovedbegreberne i hans tænkning: den etiske fordring og de suveræne livsytringer. Foredraget kan også bestilles som en foredragsrække efter aftale. Honorar: 5000 + transport eller efter aftale

Regioner
Hele landet