Foredrag

Samfund og kirke i Grønland skildret historisk og aktuelt

En undersøgelse viste for nylig, at unge i Danmark ved meget lidt om det grønlandske samfund i dag. Det er af afgørende betydning for rigsfællesskabets fremtid, at have et godt kendskab til hinanden mellem rigsfællesskabets parter.

Hånden på hjertet, hvor meget ved vi egentlig om det grønlandske samfund for ikke at tale om de kirkelige forhold i Grønland i dag. Bygger vi vores viden på fortidige oplysninger og nutidige fordomme om overgreb og misbrug?

Gennem foredraget følger vi udviklingen af det grønlandske samfund gennem de sidste tre hundrede år fra 1721, da Hans Egede og Gertrud Rasch med deres børn ankom til Grønland frem til det moderne Grønland som har en drøm om økonomisk selvstændighed og politisk uafhængighed, som det kom til udtryk i forbindelse med en nylig afholdt erhvervskonference i Grønlands hovedstad Nuuk.

Foredraget tegner ved hjælp af en PowerPoint præsentation med mange historiske og aktuelle billeder udviklingen fra et fangersamfund baseret på sælfangst frem til et moderne samfund, som sætter sin lid til udvinding af råstoffer og udvikling af turisme.

Foredraget tegner også et billede af et folk, som gennem uddannelse og samarbejde med Danmark har nået en førerposition i det cirkumpolare inuit-fællesskab. Den luthersk evangeliske kirke, som Hans Egede bragte med til Grønland har været en afgørende faktor for udviklingen af det grønlandske samfund ikke mindst gennem de sidste halvandet hundrede år. En udvikling, som er sket i respekt for det grønlandske folk og det grønlandske sprog.

Gennem bogudgivelsen ”Kirken i Grønland 1900-2000” har foredragsholderen skildret udviklingen fra mission til selvstændigt grønlandsk stift inden for rammerne af den fælles folkekirke med Danmark.

Regioner
Hele landet