Foredrag

Dansk kirkehistorie i Caribien (Dansk Vestindien)

1917 solgte den danske stat fem sogne i Den Danske Folkekirke med tilhørende fem kirkebygninger og nogle tusind folkekirkemedlemmer til Amerikas Forenede Stater (USA). Det hele blev hurtigt trængt i baggrunden I euforien over Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Handelsprovenuet blev omsat i anlæg af nye strategiske veje i Sønderjylland og en videnskabelig publikationsfond, Rask-Ørsted-Fonden.

Danske turister, der gæster Caribien ”The lost Paradise”, kan blive overrasket over at gæste de tidligere danske kirker og blive konfronteret med den stort set glemte danske kirkehistorie i Caribien, i det tidligere Dansk Vestindien 1666-1917.

Menigheden ved Frederiks Kirken i Charlotte Amalie (hovedbyen på øen St. Thomas) er efter alt at dømme den ældste evangelisk lutherske menighed på det amerikanske kontinent.

Foredraget ledsages af en fyldig PowerPoint præsentation med billeder fra Dansk Vestindiens kirkehistorie frem til i dag med hovedvægten på de sidste årtier af den danske tid frem mod 1917 med skildring af de tiltag, der blev taget fra den danske stat og frivillige folkekirkelige organisationer for at forbedre de kirkelige og sociale forhold på øerne.

Af bedømmelse fra folkeuniversitetet kan citeres: En fortræffelig forelæsning af Erik Balslev-Clausen. Tydelig og høj stemmeføring gjorde det til en fornøjelse at overvære. Velvalgte motiver i Power-Point suppleret med små historier om personer og begivenheder. Forelæsningen byggede tydeligt på en omfattende research i breve og andre arkivalier. En god aften for et opvakt publikum.

I forbindelse med udgivelsen af bogen ”Bristede hjertebånd” i 2017 fik foredragsholderen følgende anmeldelse i Dansk Vestindisk Selskabs medlemsmagasin, hvorfra citeres: ”Hvis man har den mindste interesse for den danske folkekirke eller religiøse forhold i det tidligere Dansk Vestindien vil man blive begejstret over denne bog, da Balslev-Clausen med et velskrevet og letlæseligt sprog fører læseren helt ind i maskinrummet af det folkekirkelige arbejde i Dansk Vestindien i tiden op til 1917 og salget af øerne. Hoffmeyers visitationsberetning danner sammen med mødereferater fra udvalg samt artikler og bøger udgivet i både samtiden og senere en stor del af kildegrundlaget for Bristede hjertebånd. Læseren får et klart indtryk af, at Balslev-Clausen har gravet dybt i kilderne, som han formår at lade tale for sig selv ved brug af lange uddrag og citater. På den gode måde!”

 

Regioner
Hele landet